Vluchtelingentrauma en hulpverlening

In deze training doen professionals theoretische kennis en praktische kunde op over vluchtelingen, trauma en specifiek ‘vluchtelingentrauma’ en hulpverlening. Doel van de training is professionals op weg te helpen om beter aan te sluiten bij vluchtelingen(gezinnen) in de hulpverleningsketen. 

Waarom is dat belangrijk?

Bijna een kwart van de vluchtelingen kampt met psychische problemen...

...althans, van een kwart is het bekend.

Trouw, 2016

Vluchtelingen die aankomen in Nederland hebben vaak al een heleboel meegemaakt. In de ‘thuis’ situatie waar ze uit weggevlucht zijn in eerste instantie. Denk aan oorlog, natuurrampen, politieke onveiligheid, gebrek aan basisvoorzieningen. Vervolgens onderweg hier naartoe. Lange, vaak onzekere reizen, waarbij het niet zelden de vraag is of de bestemming überhaupt levend bereikt wordt. 

Veel vluchtelingen hebben onderweg of in het land van herkomst familieleden en dierbaren verloren. Een groot deel van hen wordt voor, tijdens of na de reis slachtoffer van mensensmokkel, mensenhandel en uitbuiting. Bij uiteindelijke binnenkomst in Europa/Nederland staat een lange, vaak onbegrijpelijke asielprocedure voor de deur. Tijdens die procedure worden zowel kinderen/jongeren, alsook hele gezinnen vaak veelvuldig overgeplaatst binnen Nederland met alle gevolgen van dien. 

Bovenstaande maakt dat vluchtelingen vaak veelvuldig traumatiserende ervaringen hebben meegemaakt. Veelal speelt het missen van voor hen belangrijke personen ook een grote rol. Van behandeling is vaak (nog) geen sprake (geweest). Veel van hen lopen logischerwijs vast in overlevingspatronen tijdens de langdurige stressvolle situatie waar zij zich in bevinden. Leven tussen twee culturen in, speelt daarbij soms een extra complicerende rol. 

Inzicht in de wereld die schuilgaat achter gedrag, achter trauma, helpt om beter aan te sluiten bij getraumatiseerde vluchtelingen.

Wat komt aan bod?

Vluchtelingentrauma:

Hoe werken we?

Aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden komt de theorie tijdens de training tot leven. Je leert kijken door een ‘traumabril’. Je krijgt inzicht in onderliggende overtuigingen vanuit de onzichtbare koffer van getraumatiseerde mensen. Middels een interactieve oefening ervaar je hoe je zelf op stressvolle situaties reageert, om zo in te kunnen voelen hoe het stresssysteem bij trauma werkt. 

We bespreken casuïstiek en oefenen met het kijken achter gedrag. Ook staan we stil bij eigen mechanismen en overtuigingen die kunnen helpen of juist in de weg kunnen staan. Je leert wat je als professional morgen al kunt doen om mensen die veel hebben meegemaakt te helpen herstellen.