Trauma en Hechtingsproblematiek

In deze training* doen professionals theoretische kennis én praktische kunde op. Zo leren ze onder andere over de invloed van trauma op kinderen en jongeren en over de uitingsvormen ervan in de praktijk. Doel van de training is professionals op weg te helpen om beter aan te sluiten bij getraumatiseerde kinderen en jongeren.

*Deze training is door de SKJ geaccrediteerd (3,5 uur | 3,5 punt – formeel leren). Weten welke trainingen nog meer geaccrediteerd zijn? 

Waarom is dat belangrijk?

Problemen zijn vaak gedateerde oplossingen

Veel kinderen maken voor hun 18e levensjaar, één of meer ingrijpende gebeurtenissen mee. Afhankelijk van de omstandigheden en de impact van de gebeurtenissen, ontwikkelen kinderen al dan niet (psycho)trauma.

Vaak verandert een trauma de manier waarop het kind naar de wereld kijkt waardoor het trauma effect heeft op verschillende levensgebieden. Zowel op school, als thuis, en ook in de omgang met leeftijdsgenootjes kan trauma ongewild een grote rol gaan spelen.

Kinderen kunnen heel verschillend reageren op onverwerkte traumatische gebeurtenissen. Zo hebben kinderen met ‘gedragsproblemen’ bijvoorbeeld vaak onderliggend traumatische ervaringen en niet zelden last van een niet-onderkende post-traumatische stress stoornis. Maar ook kinderen die juist weinig opvallen kunnen onderliggend last hebben van een niet-onderkend trauma. Regelmatig wordt trauma niet als zodanig erkend en vastgesteld. Als gevolg daarvan krijgen kinderen soms verkeerde labeltjes opgeplakt (ADHD, agressie-regulatie problemen, OCD e.d.) en daardoor niet passende behandeling.
 
Getraumatiseerde kinderen hebben een speciale benadering en aanpak én meer begrip en aansluiting bij hun problematiek nodig om de wereld weer te leren vertrouwen. Daarom is het van groot belang dat zorg- en onderwijsprofessionals trauma als zodanig leren herkennen.

Wat komt aan bod?

Trauma:

Hechting:

Hoe werken we?

Aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden komt de theorie tijdens de training tot leven. Je leert een kind bekijken door een ‘traumabril’. Je krijgt inzicht in onderliggende overtuigingen vanuit de onzichtbare koffer van getraumatiseerde kinderen. 

Middels een interactieve oefening ervaar je hoe je zelf op stressvolle situaties reageert, om zo in te kunnen voelen hoe het stresssysteem van getraumatiseerde kinderen werkt. We bespreken casuïstiek en oefenen met een nieuwe manier van naar gedrag kijken. Je leert wat je als professional morgen al kunt doen om kinderen die veel hebben meegemaakt te helpen herstellen.