Seksueel misbruik als vorm van kindermishandeling

In deze training richten we ons op wat we als professionals wél kunnen doen om kinderen in situaties van misbruik een kans op verandering te geven. Je leert wat er verstaan wordt onder seksueel misbruik vanuit verschillende invalshoeken. Iedereen weet dat verkrachting misbruik is en wettelijk niet mag, maar hoe zit dat met seksuele handelingen tussen mensen met grote verschillen in leeftijd, intelligentie of machtspositie? Welke vormen zijn er sinds de internet revolutie bijgekomen, en waar ligt de grens tussen leeftijdsadequaat exploreergedrag of grensoverschrijdende handelingen?

*Deze training is door de SKJ geaccrediteerd (3,5 uur | 3,5 punt – formeel leren). Weten welke trainingen nog meer geaccrediteerd zijn? 

Waarom is dat belangrijk?

Een op de drie kinderen (32%) in Nederland maakt ooit een vorm van seksueel geweld mee...

Op goede Grond, 2014, Nationaal Rapporteur

Van alle ‘moeilijke onderwerpen’ lijkt seksueel misbruik, ondanks de #metoo bekendheid van afgelopen jaren, nog steeds een groot taboe, ook in hulpverlenersland. Het is omgeven door schaamte en schuldgevoel, en gedijt bij geheimhouding. Geen wonder dat mensen vaak jarenlang rondlopen met een loodzwaar geheim. En ook verklaarbaar dat misbruik veel minder vaak wordt gesignaleerd en vastgesteld dan dat het blijkt voor te komen. 

Toch vertellen veel kinderen, al dan niet fragmentarisch, over het misbruik aan anderen. Hoe kan het dat veel signalen, uitingen, uitspraken, niet serieus onderzocht worden in hulpverleningsland? En wat heeft ons eigen afweermechanisme, in combinatie met handelingsverlegenheid, daarmee te maken?

Wat komt aan bod?

Optioneel:

Hoe werken we?

Aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden komt de theorie tijdens de training tot leven. Nadat de cijfers je wakker hebben geschud gaan we in op de bredere context waarin misbruik plaatsvindt. Je krijgt inzicht in de dynamiek van een misbruik relatie. Op die manier leer je begrijpen waarom het voor kinderen ontzettend moeilijk is te praten over misbruikervaringen. 

Ook leer je bewust kijken naar je eigen afweerreacties. Veel kinderen laten wel degelijk signalen zien, of doen onthullingen. Hoe kan het dat we geneigd zijn bij misbruik vaak de andere kant op te kijken? Bewustwording op dit gebied, kan het verschil maken voor een kind.