Huiselijk geweld, kindermishandeling en de meldcode

In de training over huiselijk geweld en Kindermishandeling doen professionals theoretische kennis én praktische kunde op omtrent het herkennen van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast leren ze hoe te handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling om de spiraal van geweld te doorbreken. 

Je leert wat je als professional morgen al kunt doen om situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken, en hoe je kunt bijdragen aan herstel voor betrokkenen. 

Waarom is dat belangrijk?

Als niemand ziet dat het thuis niet veilig is...

Niet op school, niet op straat, maar thuis heb je de grootste kans om met geweld in aanraking te komen. Huiselijk geweld is in omvang en impact één van de grootste geweldsvraagstukken van de samenleving. Met het programma ‘geweld hoort nergens thuis’ dat in 2018 gelanceerd is, wil de overheid de komende jaren ervoor zorgen dat huiselijk geweld en kindermishandeling wordt teruggedrongen. 

Huiselijk geweld is een beladen onderwerp voor zowel degenen die het betreft, vrienden en omstanders als ook voor professionals. Signalen worden vaak niet als zodanig herkend en erkend. Hierdoor blijft passende hulp voor kinderen, volwassenen en hun gezin vaak uit. Een oplettende omstander of professional die de juiste stappen durft te zetten bij vermoedens van huiselijk geweld kan een wereld van verschil maken in het leven van een kind. En dat is van groot belang, want ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’. 

Wat komt aan bod?

Opties training:
- Met name gericht op kinderen
- Met name gericht op volwassenen

 • Veelvoorkomende vormen
 • Prevalentie, hoe vaak komt het eigenlijk voor?
 • Inzicht in het ontstaan/de dynamiek
 • Signaleren, hoe kan ik huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen in de praktijk?
 • Taboe doorbreken door bespreken
 • Van constatering naar hulpverlening, de stappen van de meldcode
 • Handelen in jouw dagelijkse praktijk
 • Bewustwording en invloed eigen houding en overtuigingen t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling

Optioneel: Eergerelateerd geweld

 • Wat is het en hoe herken je het?
 • Welke vormen zijn er en hoe vaak komt het voor?
 • Wat kun je als professional doen en wat juist beter laten?

Hoe werken we?

Aan de hand van casuïstiek en veelvuldige praktijkvoorbeelden komt de theorie tijdens de training tot leven. Middels interactieve oefeningen ervaar je o.a. hoe je zelf op stressvolle situaties reageert, om in te kunnen voelen hoe kinderen en volwassenen in situaties van huiselijk geweld vast kunnen zitten. Dit vergroot je vermogen om aan te sluiten bij de problematiek en een verschil te maken voor alle betrokkenen.