'Behind Behaviour' Trainingen

De trainingen zijn erop gericht beter aan te sluiten bij kinderen/jongeren en gezinnen in uiteenlopende lastige situaties. Je leert kijken naar de wereld die schuilgaat achter het zichtbare gedrag. Naast theoretische kennis, is er veel aandacht voor praktische kunde. Oefeningen die het inlevingsvermogen vergroten, helpen om beter aan te sluiten bij de wereld van de ander. Ook eigen patronen en mechanismen en de invloed daarvan in het werk, komen voorbij. 

De theorie komt tot leven door de vele praktijkvoorbeelden en ingebrachte tweezijdige casuïstiek. Je leert aansluiten bij datgene wat de ander misschien niet kan of durft te zeggen. Je leert luisteren tussen de regels door, en onbevangen nieuwsgierig zijn. Eigen mechanismen leer je ook herkennen en erkennen zodat je daar bewust mee om leert gaan in contact met de ander. 

Training op maat

Alle trainingen worden in overleg en op maat ingevuld en aangeboden. Waar aanwezig wordt graag aangesloten bij intern beleid. Er is altijd ruimte voor casuïstiek. Door oefeningen, opdrachten en interactief materiaal komt de stof in de trainingen tot leven.

  • De trainingen variëren in tijdsduur afhankelijk van de reeds aanwezige kennis, het aantal onderwerpen en de gewenste mate van verdieping. Trainingen variëren van twee uur tot een of enkele dagdelen. De inmiddels door de SKJ geaccrediteerde trainingen duren 3,5 uur per onderwerp. 
  • De aangeboden trainingen kunnen gecombineerd worden. Per onderwerp kunt u zelf aangeven waar u meer over wilt weten, of waar u juist minder tijd aan wilt besteden. De trainingen worden op maat gemaakt zodat ze optimaal aansluiten bij de dagelijkse praktijk van uw werk-context. 
  •  Afhankelijk van de gewenste inhoud en het aantal deelnemers wordt gekeken hoeveel tijd er nodig is om de gekozen onderwerpen te behandelen.
  • Een brede context of geen specifieke vraag, maar wel interesse? In eerste instantie vooral behoefte aan basiskennis? Dat kan in overleg natuurlijk ook! 

Accreditatie

Sommige trainingen zijn reeds door de SKJ geaccrediteerd. Indien wenselijk is het bij overige trainingen mogelijk SKJ-accreditatie voor jeugdzorg professionals aan te vragen per (in-company) training. 

De volgende trainingen zijn momenteel geaccrediteerd door de SKJ:

Kosten

Kosten per training zijn afhankelijk van het aantal voorbereidingsuren, contact-uren en de groepsgrootte. Meer weten over de richtprijzen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!