Seksueel misbruik in beeld

In deze training richten we ons op wat we als professionals wél kunnen doen om kinderen en jongeren in situaties van (verborgen) misbruik een kans op verandering te geven. Je leert wat er verstaan wordt onder seksueel misbruik vanuit verschillende invalshoeken. Iedereen weet dat verkrachting misbruik is en wettelijk niet mag, maar hoe zit dat met seksuele handelingen tussen mensen met grote verschillen in leeftijd, intelligentie of machtspositie? Welke vormen zijn er sinds de internet revolutie bijgekomen, en waar ligt de grens tussen leeftijdsadequaat exploreergedrag of grensoverschrijdende handelingen?

Waarom is dat belangrijk?

Van alle ‘moeilijke onderwerpen’ lijkt seksueel misbruik, ondanks de #metoo bekendheid van afgelopen jaren, nog steeds een groot taboe, ook in hulpverlenersland. Het is omgeven door schaamte en schuldgevoel, en gedijt bij geheimhouding. Geen wonder dat mensen vaak jarenlang rondlopen met een loodzwaar geheim. En ook verklaarbaar dat misbruik veel minder vaak wordt gesignaleerd en vastgesteld dan dat het blijkt voor te komen.
Toch vertellen veel kinderen, al dan niet fragmentarisch, over het misbruik aan anderen. Hoe kan het dat veel signalen, uitingen, uitspraken, niet serieus onderzocht worden in hulpverleningsland? En wat heeft ons eigen afweermechanisme, in combinatie met handelingsverlegenheid, daarmee te maken?

Wat komt er aan bod?

  • Definitie en vormen van seksueel misbruik
  • Hoe vaak komt het voor?
  • Kenmerken (dader, slachtoffer, context)
  • Waarom kinderen niet praten…
  • …of hulpverleners het niet horen
  • Het vlaggensysteem
  • Signaleren
  • Wat kun je zelf morgen al doen?
  • Wat is er wellicht nog meer nodig?
  • Seksualiteit als normaal gespreksonderwerp

Hoe werken we?

Aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden komt de theorie tijdens de training tot leven. Nadat de cijfers je wakker hebben geschud gaan we in op de bredere context waarin misbruik plaatsvindt. Je krijgt inzicht in de dynamiek van een misbruik relatie. Op die manier leer je begrijpen waarom het ontzettend moeilijk is te praten over misbruikervaringen.
Ook leer je bewust kijken naar je eigen afweerreacties. Veel kinderen laten wel degelijk signalen zien, of doen onthullingen. Hoe kan het dat we geneigd zijn bij misbruik vaak de andere kant op te kijken? Bewustwording op dit gebied, kan het verschil maken voor een kind.

Contact opnemen

‘De training heeft me geraakt. Natuurlijk weet je dat seksueel misbruik meer voorkomt dan je denkt of hoopt, maar deze middag heeft me echt wakker geschud. Inzicht in de complexe mechanismen bij misbruik gaat me denk ik helpen eerder te signaleren en gerichter te vragen naar  ervaringen op seksueel gebied. Fijn dat we het ook open konden hebben over onze eigen handelingsverlegenheid. Een leerzame middag met een hoopvolle eindboodschap gelukkig. Iedereen kan het verschil maken.’

Chris, Gezinshulpverlener

Meer weten? Lees de blogs die ik erover schreef!

Knoop

‘Wil je het nog ergens anders over hebben?’

Ik wil het wel..

Maar het lukt niet

Verscheurdheid, boosheid en verdriet

Het borrelt op,

’t moet gauw weer weg,

want stel je voor dat ik het zeg?

Lees verder