Vanuit Behind Behaviour wil ik eraan bijdragen dat mensen zichzelf en elkaar beter leren begrijpen. Groeiend bewustzijn is de basis voor ontwikkeling. Vanuit bewustzijn kan verbinding ontstaan. Individueel én collectief.

Nanda de Bruin

Waar het begon?

Al zo lang ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in gedrag, menselijk gedrag specifiek. Ik besloot orthopedagogiek te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit te Groningen (RUG). Omdat ik de studie erg theoretisch vond en de verbinding met de praktijk miste, zocht ik al snel een bijbaan in de zorg voor kinderen en jongeren. Na vier jaar behaalde ik mijn diploma in de orthopedagogiek (Msc.). Met mijn inmiddels opgedane werkervaring in het veld, kon ik meteen aan de slag in de jeugdzorg.

Aan het werk

Sindsdien heb ik, als orthopedagoog, gedragskundige en behandelaar, op verschillende plekken in binnen- en buitenland gewerkt.  Onder andere in de jeugdzorg, de gezondheidszorg, de gehandicaptensector en de onderwijswereld. Gemeenschappelijke deler was, dat het vrijwel altijd om complexe, meervoudige problematiek ging bij kinderen en jongeren en de gezinnen waartoe zij behoorden. Trauma speelde daarbij een grote rol. Zo heb ik o.a. met alleenstaande minderjarige asielzoekers gewerkt, in een opvanginstelling voor gezinnen in situaties van huiselijk geweld, op woongroepen met jongeren met een licht verstandelijke beperking i.c.m. gedragsproblematiek en bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Kijken achter gedrag

Gedurende al die banen bleef mijn inmiddels ook professionele interesse voor de wereld die schuilgaat achter zichtbaar gedrag, gestaag groeien. Met name omdat juist deze kinderen/jongeren, die veel hebben meegemaakt en daar dagelijks last van hebben, vast lijken te zitten in een niet-helpend patroon. Wanneer ik kijk naar de wereld achter het gedrag, zie ik o.a. vaak verdrietige, doodsbange, en vaak sociaal-emotioneel zeer jonge, kinderen. Wanneer ik kijk naar het gedrag op zichzelf zie ik o.a. vaak criminaliteit, agressie, afhoudendheid, teruggetrokken gedrag, onverschilligheid, hyper-alertheid, verslavingsproblematiek en ander vluchtgedrag.

Gedrag dat het er voor henzelf en voor de wereld om hen heen niet makkelijker op maakt. Maar dat vanuit waar ze vandaan komen zo goed te begrijpen is. Gedrag dat tot stand komt vanuit (onzichtbare) overtuigingen, gedachten, gevoelens, kern-cognities over zichzelf en over de wereld in het algemeen. Gedrag dat voor een groot deel onbewust is, vanzelf gaat, bekend is, en daarmee veilig aanvoelt…

Overlevingsgedrag veelal, dat ooit zeer nuttig is geweest en nu vaak tegenwerkt. Gedrag ook waardoor het voor de omgeving lastiger wordt om het kind in een bredere context te zien. Een context die veelal ook niet voorhanden/bekend is voor veel bij het kind betrokken hulpverleners.

– Groeiend bewustzijn is de basis voor ontwikkeling –

Mijn drijfveer

Ik ben de afgelopen jaren veel bezig (geweest) begripsvergroting te bewerkstelligen voor dat (lastige) gedrag, uitgelegd vanuit de wereld die schuilgaat achter het gedrag. Aan kinderen en jongeren zelf, die er vaak bijzonder snel en veel van begrijpen en herkennen. Maar ook aan ouders, hulpverleners, leerkrachten, huisartsen, jeugdzorgwerkers, psychiaters, vluchtelingenhulpverleners en vrijwilligers. Bij direct betrokkenen vaak vanuit de individuele casuïstiek, en anders vanuit een meer algemene invalshoek.

Heel veel getraumatiseerde kinderen worden niet als zodanig gezien, erkend, en krijgen daardoor niet de hulp die nodig is om de wereld weer een beetje te leren vertrouwen. Op die manier blijven ze onnodig lang vastzitten in niet helpende situaties en niet-helpende gedragspatronen. Ik wil hulpverleners, betrokkenen, of eigenlijk iedereen, uitdagen wat vaker stil te staan bij de wereld die schuilgaat achter het zichtbare gedrag. In eerste instantie bij jezelf, zodat je vanuit daar, ook beter naar de wereld die schuilgaat achter het gedrag van anderen kunt kijken.

Door het geven van trainingen aan onderwijs- en zorgprofessionals, hoop ik daaraan bij te dragen.

Verder nog wat?

Naast mijn werk houd ik van reizen, zowel in de wereld als tegelijk vaak dieper in mezelf. Ik vind het heerlijk mezelf soms onder te dompelen in het nieuwe en onbekende en ben gek op natuur. Ik doe aan volleybal en yoga en houd van lezen, muziek, theater, lekker eten en fotografie. Je kunt me wakker maken voor een spelletjesavond of een avondje dansen met vrienden.

Benieuwd hoe ik erbij gekomen ben juist in dit werkveld te gaan werken? Eens kennismaken? Neem contact op!