Waar het begon?

Al zo lang ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in gedrag, menselijk gedrag specifiek. Ik besloot orthopedagogiek te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit te Groningen (RUG). Omdat ik de studie erg theoretisch vond en de verbinding met de praktijk miste, zocht ik al snel een bijbaan in de zorg voor kinderen en jongeren. Na vier jaar behaalde ik mijn diploma in de orthopedagogiek (Msc.). Met mijn inmiddels opgedane werkervaring in het veld, kon ik meteen aan de slag in de jeugdzorg.

Quote Nanda Maria de Bruin Behind Behaviour

Aan het werk

Sindsdien heb ik, als orthopedagoog, gedragskundige en behandelaar, op verschillende plekken in binnen- en buitenland gewerkt.  Onder andere in de jeugdzorg, de gezondheidszorg, de gehandicaptensector en de onderwijswereld. Gemeenschappelijke deler was, dat het vrijwel altijd om complexe, meervoudige problematiek ging bij kinderen en jongeren en de gezinnen waartoe zij behoorden. Trauma speelde daarbij een grote rol. Zo heb ik o.a. met alleenstaande minderjarige asielzoekers gewerkt, in een opvanginstelling voor gezinnen in situaties van huiselijk geweld, op woongroepen met jongeren met een licht verstandelijke beperking i.c.m. gedragsproblematiek en bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Kijken achter gedrag

Gedurende al die banen bleef mijn inmiddels ook professionele interesse voor de wereld die schuilgaat achter zichtbaar gedrag, gestaag groeien. Met name omdat juist deze kinderen/jongeren, die veel hadden meegemaakt en daar dagelijks last van hadden, vast leken te zitten in niet-helpende patronen. Wanneer ik keek naar de wereld achter gedrag, zag ik o.a. vaak verdrietige, doodsbange, en sociaal-emotioneel zeer jonge, kinderen. Kijkend naar het gedrag op zich zag het er vaker uit als criminaliteit, agressie, afhoudendheid, teruggetrokken gedrag, onverschilligheid, hyper-alertheid, verslavingsproblematiek en ander vluchtgedrag.

Gedrag dat het er voor henzelf en voor de wereld om hen heen niet makkelijker op maakte. Maar dat vanuit waar ze vandaan kwamen zo goed te begrijpen was. Gedrag dat tot stand kwam vanuit (onzichtbare) overtuigingen, gedachten, gevoelens, kern-cognities over zichzelf en over de wereld in het algemeen. Gedrag dat voor een groot deel onbewust was, vanzelf ging, bekend was, en daarmee veilig aanvoelde…

Overlevingsgedrag veelal, dat ooit zeer nuttig was geweest en nu juist tegenwerkte. Gedrag ook waardoor het voor de omgeving lastiger werd om het kind in een bredere context te zien. Een context die veelal ook niet voorhanden/bekend was voor veel bij het kind betrokken hulpverleners.

Vanuit Behind Behaviour wil ik eraan bijdragen dat mensen zichzelf en elkaar beter leren begrijpen. Groeiend bewustzijn is de basis voor ontwikkeling. Vanuit bewustzijn kan verbinding ontstaan. Individueel én collectief.

Nanda Maria de Bruin

Mijn drijfveer

Ik ben de afgelopen jaren veel bezig (geweest) begripsvergroting te bewerkstelligen voor dat (lastige) gedrag, uitgelegd vanuit de wereld die schuilgaat achter het gedrag. Aan kinderen en jongeren zelf, die er vaak bijzonder snel en veel van begrepen en herkenden. Maar ook aan ouders, hulpverleners, leerkrachten, huisartsen, jeugdzorgwerkers, psychiaters, vluchtelingenhulpverleners en vrijwilligers. Bij direct betrokkenen vaak vanuit de individuele casuïstiek, en anders vanuit een meer algemene invalshoek.

Heel veel getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen worden niet als zodanig gezien, erkend, en krijgen daardoor niet de hulp die nodig is om de wereld weer een beetje te leren vertrouwen. Op die manier blijven ze onnodig lang vastzitten in niet helpende situaties en niet-helpende gedragspatronen. Ik wil hulpverleners, betrokkenen, of eigenlijk iedereen, uitdagen wat vaker stil te staan bij de wereld die schuilgaat achter het zichtbare gedrag. In eerste instantie bij jezelf, zodat je vanuit daar, ook beter naar de wereld die schuilgaat achter het gedrag van anderen kunt kijken.

Door het geven van trainingen aan onderwijs- en zorgprofessionals, hoop ik daaraan bij te dragen.

Mijn verdere werk als zelfstandig orthopedagoog en gedragswetenschapper ben ik aan het afbouwen om me volledig te kunnen richten op mijn eigen praktijk voor bewustzijns- en vergevingswerk.

Vanuit Behind Behaviour verzorg ik met veel plezier nog wel lezingen en workshops voor professionals, schrijf ik over de ervaringen binnen én buiten het werkveld en over de brug tussen psychologie en bewustzijn.

Meer lezen over mijn werkervaring en opleidingsachtergrond? Bekijk mijn LinkedIn profiel

En verder…

Ik vind het heerlijk mezelf onder te dompelen in het nieuwe en onbekende en ben gek op natuur. Ik doe aan beachvolleybal en yoga en houd van lezen, muziek, theater, schrijven en stilte. Je kunt me wakker maken voor een mooie wandeltocht of een avondje dansen met vrienden.

Naast mijn werk houd ik van reizen, zowel in de wereld als dieper in mezelf. De jarenlange verdieping in trauma- en hechtingsmechanismen heeft me veel gebracht op mijn eigen reis naar binnen. Evenals alle ontmoetingen met mensen op mijn pad, binnen en buiten mijn werk.

Daarnaast hebben o.a. yoga, meditatie, ademwerk, vergevingswerk, (familie)opstellingen, en jaarlijkse (stilte) retraites uit verschillende stromingen mij veel gebracht.

Ontwikkelingen, aanbod en schrijfsels vanuit mijn eigen praktijk volgen?

De nieuwe website is nog in ontwikkeling, je kunt me wel alvast volgen via Anders.Bekeken

Eens kennismaken? Neem contact op!

De weg naar binnen is de enige weg naar Huis

 

Nanda Maria de Bruin