Klachtenreglement

Niet tevreden? Laat het weten!

Anders Bekeken | Behind Behaviour* doet er alles aan u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wanneer er ontevredenheid bestaat over de inhoud of de vorm van door Behind Behaviour geleverde diensten horen wij dat natuurlijk graag. 

Heeft u vragen of klachten, laat het ons dan alsjeblieft zo snel mogelijk weten. Wij zullen ons inspannen om samen tot een passende oplossing te komen. Heeft dit contact niet het gewenste resultaat dan kunt u onderstaande klachtenprocedure volgen.

 

 1. De klacht dient via e-mail te worden ingediend bij Behind Behaviour (contact@behindbehaviour.nl). Vermeld in de onderwerpregel dan het om een klacht gaat en de opdracht waarover u ontevreden bent. 
 2. De klager ontvangt van Behind Behaviour binnen twee weken een bevestiging van de ingediende klacht per e-mail. 
 3. De klacht dient binnen vier weken na het plaatsvinden van de betreffende opdracht ingediend te worden. Als de klacht later wordt ingediend dan wordt deze niet meer in behandeling genomen. Wel nemen wij uw feedback dan uiteraard mee als verbeterimpuls voor in de toekomst.  
 4. De behandeling van de klacht geschiedt door een extern advies- en consultatiebureau.
 5. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
 6. Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
 7. De klacht wordt door Behind Behaviour binnen een periode van zes weken na indiening van de klacht afgehandeld. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de termijn eenmalig verlengd met zes weken. De klager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
 8. Behind Behaviour stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
 9. Behind Behaviour draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.
Definities
 • Anders Bekeken | Behind Behaviour: Trainings & Consultatiebureau dat o.a. trainingen op maat verzorgt in opdracht van opdrachtgevers (Behind Behaviour Trainingen geheten). Anders Bekeken | Behind Behaviour is een eenmanszaak gevestigd te Groningen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 71760768.
 • ‘Behind Behaviour’ is een handelsnaam die valt onder ‘Anders Bekeken’.