Beleid en implementatie

Nadenken over doen wat nodig is. Afspraken maken over het hoe, wat en waarom én op welke wijze.

Behind Behaviour kan helpen bij het vaststellen en implementeren van uw werkwijze in de praktijk. Doel is met name weten waar, op welke manier, en (niet onbelangrijk) waaróm ergens aan gewerkt wordt. Daarnaast geeft beleid inzicht in werkwijze voor bijvoorbeeld nieuwe medewerkers, maar ook externe partijen en inspecties. 

Dat kindermishandeling, huiselijk geweld, misbruik en trauma nog steeds behoorlijke ‘taboe’ onderwerpen zijn, is regelmatig terug te zien in ‘vaag’ of ontbrekend beleid daaromtrent. Dat is ook niet zo gek. Het gaat om problematiek waarbij ‘zeker weten’ vaak ontbreekt en vermoedens niet genoeg lijken te zijn voor ‘ingrijpen’. Daarnaast betreft het onderwerpen die een grote impact hebben op betrokkenen. Des te meer wanneer er kinderen betrokken zijn. Deze complexiteit zorgt er dan ook nogal eens voor dat er grote handelingsverlegenheid bestaat.

Meldcode en handelen

De (vernieuwde) meldcode heeft ervoor gezorgd dat er in ieder geval beleid bestaat op dergelijke problematiek bij verschillende organisaties. Maar hoe het dan precies werkt in een specifieke situatie, wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is, blijft soms zoeken. Ook speelt werkdruk vaak een rol. Want hoe verhoudt inhoudelijke zorg zich tot tijdsdruk en een wachtlijst, wanneer elke casus van belang is? Dat resulteert vaak in een niet precies weten wat te doen/hoe te handelen, en helaas vervolgens soms ook in een uitblijven van noodzakelijk handelen.

Keten breed beleid en Samenwerking

Niet: wie is er verantwoordelijk wanneer er iets misgaat in deze casus?

Wel: hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat het niet misgaat in deze casus

Bij individuen, bij teams, maar zeker ook bij hele organisaties en in samenwerkingsverbanden binnen de keten speelt handelingsverlegenheid een rol. Duidelijke afspraken, vastgelegd in beleid, in combinatie met inhoudelijke kennis en kunde, kunnen die handelingsverlegenheid wegnemen. 

Nauw samenwerken met betrokken partijen in de regio is daarvoor van belang. Korte lijntjes, rekening houdend met de meldcode en AVG-wetgeving waar mogelijk, zijn nodig om tot het beste resultaat voor kind- en gezin te komen. Het belang van het kind dient altijd uitgangspunt te zijn. 

Van praktijk naar beleid en andersom

Behind Behaviour kan u helpen beleid op te stellen of bij te stellen en vervolgens te realiseren (implementeren) binnen uw organisatie.  

Beleid heeft, naast een inhoudelijk doel, nog een doel. Namelijk het inzichtelijk maken van de eenduidige werkwijze waarop de organisatie aan het hogere doel werkt. Beleid dient de praktijk te ondersteunen, te helpen, inzicht te verschaffen in het ‘hoe wij werken’.

Meer weten over wat Behind Behaviour kan betekenen in vaststelling en implementatie van beleid binnen uw organisatie? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!