Wat?

‘Behind Behaviour’ is opgericht met als doel kennis en kunde onder zorg- en onderwijsprofessionals (en andere hulpverleners) te vergroten omtrent de volgende thema’s:

Trauma- en hechtingsproblematiek 

– Huiselijk geweld, kindermishandeling en de meldcode

Seksueel misbruik

Vluchtelingentrauma en hulpverlening

Middels praktijkgerichte trainingen wordt kennis uitgediept en praktische kunde aangeleerd. 

Ook kan Behind Behaviour een rol spelen bij de ontwikkeling of bijstelling van beleid en implementatie. Zodat opgedane kennis en kunde een plek krijgt in de werkwijze.

Waarom?

Om beter aan te leren sluiten bij de wereld van kinderen en jongeren die veel meegemaakt hebben. Zodat deze, vaak verkeerd begrepen en benaderde doelgroep, de zorg en aanpak krijgt die ze nodig heeft en verdient. Via bewustwording en begripsvergroting kunnen oplettende professionals aansluiten bij de problematiek achter het zichtbare gedrag. Om zo het kind vervolgens te helpen de wereld voorzichtig weer een beetje te leren vertrouwen.

Hoe?

  • Door in praktische trainingen bewustwording en begrip bij professionals te vergroten, en hen handvatten en tools te bieden om aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft.
  • Door kennis te vergroten over de wereld die schuilgaat achter het vaak moeilijke of onbegrepen gedrag van kinderen en jongeren. Zodat bij díe wereld aangesloten kan worden.
  • Door te leren kijken en ook voelen vanuit het kind in de knel en zijn/haar behoeften. Van daaruit kan overlevingsgedrag begrepen en als zodanig gesignaleerd en geïnterpreteerd worden.
  • Door stil te staan bij je eigen mechanismen/patronen als hulpverlener, specifiek in het werken met kinderen/jongeren.
  • Door met elkaar structurele werkwijzen af te spreken en daarover organisatie-beleid te schrijven, implementeren en evalueren. Passend bij de landelijk ingegeven meldcode en richtlijnen.

Wie?

SKJ_logo-e1525093474269

Nanda de Bruin is als Master-Orthopedagoog SKJ geregistreerd (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Daarnaast is zij lid van de NVO (Nederlandse vereniging van orthopedagogen) en tevens aldaar geregistreerd als Orthopedagoog.

Zij heeft ruime ervaring in de zorg en het onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende complexe problematiek en het begeleiden/coachen van zorg- en onderwijsprofessionals.

Nanda is tevens werkzaam als gedragsdeskundige bij verschillende gemeenten in Noord-Nederland. 

Ook geeft zij training bij opleidingsinstituut TIMM Consultancy.

Meer lezen over Nanda? Klik hier.